Klachtenregeling

Wij hechten er veel waarde aan dat u eventuele klachten met ons bespreekbaar maakt, zodat wij dit op kunnen lossen.

Tevens zijn wij aangesloten bij klachtenregeling van de KNMT